Vakkanjer Junior

Brengt innovatie tot leven

Uitvindwedstrijd voor leerlingen uit groep 7 en 8.

Met Vakkanjer Junior gaan leerlingen aan de slag met een probleem van een echte opdrachtgever. Een educatief programma waarin zij vanuit onderzoekend en ontwerpend leren een innovatieve oplossing bedenken. Dit doen zij met een technische opdracht voor een échte opdrachtgever. Dit schooljaar is de opdrachtgever het Wereld Natuur Fonds.

In de ‘WWF Wildlife Challenge’ daagt het Wereld Natuur Fonds leerlingen uit om innovatieve ideeën en praktijkgerichte oplossingen te bedenken om het toenemende aantal mens-dier conflicten in de wereld een halt toe te roepen. Een technische opdracht waarmee leerlingen waardevolle stappen kunnen zetten in hun ontwikkeling.

Tijdens een interactieve kick-off van twee uur gaan we met de klas aan de slag. Dan begint de challenge en wordt de klas uitgedaagd om oplossingen en ideeën te bedenken. Dit idee werken ze uit tot tekening. Deze ideeën komen nadat ze zijn uitgewerkt online.

Bekijk de teams