Team 147 | De Milieu Vriendelijke Fabriek

Teamleden

  • Lorenz Buishand

  • Espen Wolfkamp

  • Thorsten Riedijk

  • Taeke Epema

Opdracht

Data wordt steeds meer en belangrijker. En ook is er de discussie hoe er mee om te gaan. De vraag voor de "Stad van de Toekomst" is: Wat, hoe en waar kunnen we data meten en gebruiken?

Opdrachtgever

Stad van de Toekomst
Utrecht

School

De Pionier
MAARSSEN

De Milieu Vriendelijke Fabriek

Innovatie

Wat is het idee en hoe werkt het?

ons idee is een milieu-vriendelijke fabriek. Er staan zonnepanelen op het dak en dat werkt stroom op en daardoor kan de fabriek werken. Binnen in de fabriek wordt gemeten hoeveel CO2 er wordt uitgestoten. Als er te veel CO2 wordt uitgestoten stopt de fabriek tijdelijk.

Waarom is dit innovatief

Waarom hebben jullie dit bedacht en wat is er origineel/ innovatief aan?

Omdat het nog niet bestaat en we willen de wereld graag beter maken. Want alle beetjes helpen.

Overige informatie

we hebben ook een park met lantaarnpalen en die lantaarnpalen hebben camera's dus gaan de lantaarnpalen alleen aan als het nodig is. De camera's filmen ook het gedrag van mensen

Schets

Foto van de schets van de innovatie